Liên hiệp các Hội KHKTVN tổ chức hội thảo nâng cao hoạt động cho trang Vusta

Liên hiệp các Hội KHKTVN tổ chức hội thảo nâng cao hoạt động cho trang Vusta

(Kiến Thức) - Ngày 21/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam đã tổ chức chương trình hội thảo nhằm nâng cao chất lượng cộng tác viên trong khu vực miền Bắc.