LHH Việt Nam tổ chức Sự kiện Gặp gỡ 2018 vì Hợp tác và Phát triển

LHH Việt Nam tổ chức Sự kiện Gặp gỡ 2018 vì Hợp tác và Phát triển

(Kiến Thức) - Tại Sự kiện Gặp gỡ vì hợp tác và phát triển năm 2018, VUSTA công bố sáng kiến về Mạng lưới Môi trường và Biến đổi Khí hậu (VECC), nhằm phát huy những kết quả các tổ chức thành viên đã đạt được trong lĩnh vực bảo vệ môi trường…