NHNN sẽ can thiệp... mua bán vàng miếng?

(Kiến Thức) - Hôm nay (24/1), Thủ tướng Chính phủ công bố bản dự thảo về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước.

Bản dự thảo ra đời sau khi có Nghị định 24, nghị quyết chỉ đạo của Chính phủ nhằm tạo cơ sở pháp lý cho Ngân hàng Nhà nước vào cuộc thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới.

Theo dự thảo, sẽ thực hiện mua, bán vàng miếng với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có thiết lập quan hệ mua bán với mình. Căn cứ mục tiêu của chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ, cơ quan này mua, bán vàng miếng để can thiệp, bình ổn thị trường vàng trong nước và được sử dụng tiền cung ứng để mua vàng miếng bổ sung vào dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ quyết định giá mua, giá bán vàng miếng trên thị trường trong nước; quyết định phương án can thiệp thị trường. Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện mở tài khoản, mua vàng ở nước ngoài để nhập khẩu vàng nguyên liệu bổ sung dự trữ ngoại hối Nhà nước khi thực hiện bán vàng miếng.

 Ảnh minh họa

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm đảm bảo an toàn dự trữ ngoại hối nhà nước thông qua việc tuân thủ, cơ cấu, tiêu chuẩn, hạn mức đầu tư dự trữ ngoại hối nhà nước khi thực hiện mua, bán vàng miếng.

Ngân hàng Nhà nước xây dựng phương án mua, bán vàng miếng để can thiệp thị trường vàng tối thiểu bao gồm các nội dung sau: thời điểm mua, bán; khối lượng vàng miếng mua, bán; cách thức thực hiện mua, bán; hình thức mua, bán; đối tượng thực hiện mua, bán; các mức giá mua, bán cụ thể phù hợp với từng cách thức thực hiện.

Ngân hàng Nhà nước lựa chọn và quyết định cụ thể việc mua, bán vàng miếng trong từng lần giao dịch theo một trong các cách thức trực tiếp hoặc thông qua đấu thầu.

Một nguồn tin có thẩm quyền cho biết, quyết định mua bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước sẽ được Thủ tướng sớm thông qua sau khi các bên tham gia ý kiến.
Hồng Luân

Bình luận(0)