Công ty Thiên Dược bị "xử'' vì TPCN Yucca TD

Công ty Thiên Dược bị "xử'' vì TPCN Yucca TD

(Kiến Thức) - TPCN Yucca TD của công ty Thiên Dược bị phạt vì tự ý quảng cáo mà không xin phép cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trên website http://yuccatd.com.vn.