Cách tìm lại mật khẩu Facebook và Google

Cách tìm lại mật khẩu Facebook và Google

Nếu không nhớ mật khẩu Facebook, Gmail... khi sử dụng máy tính, bạn có thể áp dụng mẹo nhỏ sau đây để xem lại toàn bộ mật khẩu đã lưu trên trình duyệt.