Tăng Ni Phật tử Việt Nam hành lễ Tam Bộ Nhất Bái

Hòa thượng Thích Như Điển - phương trượng chùa Viên Giác vừa hướng dẫn đoàn 36 tăng/ni và phật tử hải ngoại đi chiêm bái Thánh Tích núi Linh Thứu

 - 36 vị gồm tăng, ni và phật tử hải ngoại ở Trung tâm tu học Viên Giác - Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ vừa được Hòa thượng phương trượng chùa Viên Giác Thích Như Điển hướng dẫn đoàn đi chiêm bái Thánh Tích núi Linh Thứu - nơi có Hương Thất của Đức Thế Tôn.
 
Cả đoàn đã hành lễ Tam Bộ Nhất Bái từ chân núi lên đến Hương Thất của đức Thế Tôn trong sự hoan hỷ và hạnh phúc vô biên của tâm nguyện người con đức Phật về thăm chốn xưa.
 
Được biết để đến được Hương Thất của đức Thế Tôn, từ chân núi lên đến đỉnh Linh Thứu, đoàn đã lạy 620 lạy và 1.860 bước trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Đây cũng là con đường mà thuở xưa vua Tần Bà Sa La (Bimbisala) đã xuống ngựa để lên đỉnh núi đảnh lễ đức Thế Tôn.
 
Núi Linh Thứu là một trong những ngọn núi cao bao bọc chung quanh thành Vương Xá. Linh Thứu là nơi Đức Phật đã thuyết giảng nhiều bộ kinh quan trọng trong lịch sử Phật giáo, cũng như trong truyền thuyết Phật giáo, như kinh Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Kinh Đại Bát Nhã… Trong đó Kinh Pháp Hoa là một trong những bộ kinh chủ yếu của Phật giáo Đại thừa. 
 
Ngoài ra tại núi Linh Thứu còn có hang đá làm hương thất của ngài A Nan và Xá Lợi Phất. Đi lên tới đỉnh là hương thất của Đức Phật. Hiện tại hương thất của Đức Phật chỉ còn trơ lại một nền gạch, chứ không còn tôn tượng hay bệ thờ gì cả. 
 
Hòa thượng Thích Như Điển dẫn đầu đoàn hành lễ Tam Bộ Nhất Bái lên đỉnh núi Linh Thứu nơi có Hương Thất của Đức Thế Tôn.
Hòa thượng Thích Như Điển dẫn đầu đoàn hành lễ Tam Bộ Nhất Bái lên đỉnh núi Linh Thứu nơi có Hương Thất của Đức Thế Tôn.

Tam Bộ Nhất Bái
Chư tăng
Chư Ni
Chư ni
Phật tử
Phật tử
Một lòng hướng về cõi Phật
Một lòng hướng về hương thất của đức Phật
Khách hành hương Thái Lan biết chuyện đã cung kính cúng dường khi phái đoàn lạy qua
Khách hành hương Thái Lan biết chuyện đã cung kính cúng dường khi phái đoàn lạy qua
Phái đoàn thực hiện nghi thức Tam Bộ Nhất Bái trong sự im lặng và được bảo vệ bởi cơ quan an ninh của Ấn Độ
Phái đoàn thực hiện nghi thức Tam Bộ Nhất Bái trong sự im lặng và được bảo vệ bởi cơ quan an ninh của Ấn Độ
Sau khi đi được một đoạn lên đến hương thất của đức Xá Lợi Phất, đoàn dừng chân ngồi nghỉ và nghe Hòa Thượng giảng về những thánh tích của hang động
Sau khi đi được một đoạn lên đến hương thất của đức Xá Lợi Phất, đoàn dừng chân ngồi nghỉ và nghe Hòa Thượng giảng về những thánh tích của hang động
Ngồi nghe để hiểu và cố gắng tu tập
Ngồi nghe để hiểu và cố gắng tu tập
Lễ lạy và tiếp tục hành trình lạy Phật
Lễ lạy và tiếp tục hành trình lạy Phật
Đoàn chuẩn bị lên Hương Thất của Đức Thế Tôn
 
affsaf
Đoàn chuẩn bị lên Hương Thất của Đức Thế Tôn
Núi Linh Thứu có tên là do bắt nguồn từ việc trên đỉnh núi có tảng đá hình con chim Thứu
Được biết ngọn núi này có tên Linh Thứu là do bắt nguồn từ việc trên đỉnh núi có tảng đá hình con chim Thứu
Tại hương thất của đức Thế Tôn, cả đoàn tụng kinh và nghỉ ngơi trước khi trở về
Tại hương thất của đức Thế Tôn, cả đoàn tụng kinh và nghỉ ngơi trước khi trở về
Niềm an lạc của quý thầy và Phật tử sau 3 tiếng hành lễ để lên đến đỉnh núi
Niềm an lạc của quý thầy và Phật tử sau 3 tiếng hành lễ để lên đến đỉnh núi
 
Huệ Pháp
[links()] 

Bình luận(0)