Kim quan Trưởng lão HT Thích Minh Châu nhập bảo tháp

Đúng 9h sáng 9/9, kim quan của cố Trưởng lão HT Thích Minh Châu đã được nhập vào bảo tháp Pháp Lạc tại Thiền viện Vạn Hạnh (quận Phú Nhuận).

 - Đúng 9h sáng 9/9, kim quan của cố Trưởng lão HT Thích Minh Châu đã được nhập vào bảo tháp Pháp Lạc tại Thiền viện Vạn Hạnh (quận Phú Nhuận).
[links()]
 
Buổi lễ sáng hôm nay do HT.Thích Khế Chơn, Phó ban Hướng dẫn Phật tử TƯGH điều khiển chương trình. Chư tôn đức Ban Nghi lễ cử hành lễ phát hành trước kim quan và Giác linh đài cố Trưởng lão Hòa thượng theo nghi thức thiền môn Huế, do HT Thích Huệ Ấn làm sám chủ.
 
Tham dự lễ có đại diện Giáo hội, chính quyền, phái đoàn ngoại giao của các nước tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, tôn giáo bạn và hàng ngàn Phật tử.
 
Sau những lời chia sẻ, tâm tư trước Kim quan về nỗi niềm, cũng như những lời tâm tư của Ban tổ chức, đơn vị và cá nhân với Giác linh cố Hòa thượng. Chư tôn đức Ban Nghi lễ đã cử hành nghi lễ truyền thống thiền môn cung thỉnh Giác linh và kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng thăng thượng giá.
 
Lư hương, long vị, pháp y, di ảnh và kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng được cung nghinh trong tiếng chuông trống bát-nhã trầm hùng và trong âm vang tiếng niệm Phật của Tăng Ni Phật tử.
 
Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu là vị giáo phẩm lãnh đạo cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhà phiên dịch Kinh tạng Pali, nhà giáo dục Phật giáo. Người có nhiều hoạt động ngoại giao xuất sắc, đồng sáng lập tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam. Ngài còn là vị Thầy khả kính của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử…
 
Người thầy khả kính của Tăng/Ni, Phật tử đã ra đi về đất Phật
Người thầy khả kính của Tăng/Ni, Phật tử đã ra đi về đất Phật
Kim quan của cố Trưởng lão Hòa thượng trước giờ di quan
Kim quan của cố Trưởng lão Hòa thượng trước giờ di quan
Tăng/Ni, Phật tử trang nghiêm trước giờ di quan của cố Hòa thượng nhập tháp Pháp Lạc
Tăng/Ni, Phật tử trang nghiêm trước giờ di quan của cố Hòa thượng nhập tháp Pháp Lạc
Hoa được trang trí rất nhiều tại nơi sẽ đặt kim quan
Hoa được trang trí rất nhiều tại nơi sẽ đặt kim quan
Lễ xin di quan đưa Kim thân của Cố Hòa thượng đến nhập bảo tháp
Lễ xin di quan đưa Kim thân của Cố Hòa thượng đến nhập bảo tháp
 
Hàng ngàn Phật tử đến tiễn đưa kim quan của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu nhập bảo tháp
 
 
Hàng ngàn Phật tử đến tiễn đưa kim quan của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu nhập bảo tháp
Hàng ngàn Phật tử đến tiễn đưa kim quan của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu nhập bảo tháp
Chư tôn đức đến tiễn đưa
Chư tôn đức đến tiễn đưa
Kim thân của Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh đã nằm yên ổn dưới đất mẹ
Kim thân của Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh đã nằm yên ổn dưới đất mẹ
Nhớ đến dáng người thầy xưa
Nhớ đến dáng người thầy xưa
Chúng đệ tử và bà con Phật tử làm lễ trước bảo tháp của Cố hòa thượng
Chúng đệ tử và bà con Phật tử làm lễ trước bảo tháp của Cố hòa thượng
 
Minh Thiện

Bình luận(0)