Đặc cách tấn phong trụ trì chùa Trường Sa Lớn

Chư tăng Thích Giác Nghĩa (43 tuổi đời, 23 tuổi đạo, quê Thừa Thiên - Huế, trụ trì chùa Trường Sa Lớn (Khánh Hòa), vừa được Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đặc cách tấn phong từ hàng giáo phẩm đại đức lên thượng tọa.

Đông đảo chư tăng, phật tử mừng đón thượng tọa Thích Giác Nghĩa (đi đầu) từ Trường Sa về đất liền dự Đại hội Phật giáo toàn quốc 

Sự đặc cách này do thượng tọa Thích Giác Nghĩa đã có các cống hiến xuất sắc trong phật sự tại các chùa Vạn Đức và Phước Trí ở TP Nha Trang và đặc biệt gần đây là tại chùa Trường Sa Lớn (huyện đảo Trường Sa).

Thượng tọa Thích Giác Nghĩa là một trong sáu chư tăng đầu tiên ở Khánh Hòa được Tỉnh hội Phật giáo Khánh Hòa chấp thuận nguyện vọng và lựa chọn làm phật sự tại huyện đảo Trường Sa - tiền tiêu Tổ quốc hồi tháng 4/2012.

Hết nhiệm kỳ đầu, ngài được chấp thuận tiếp tục làm phật sự ở Trường Sa. Ngài cũng vừa thay mặt chư tăng phật giáo Trường Sa về dự, đọc tham luận tại Đại hội Phật giáo toàn quốc vừa qua ở Hà Nội.

Theo quy định của Hội đồng chứng minh Giáo hội phật giáo Việt Nam, một trong những tiêu chuẩn để hàng giáo phẩm đại đức được tấn phong lên thượng tọa là phải đủ 45 tuổi đời, 25 năm tuổi đạo.

Được đặc cách tấn phong, thượng tọa Thích Giác Nghĩa là thượng tọa đầu tiên trong cả nước có tuổi đời dưới 45.

TIN BÀI LIÊN QUAN
ĐANG ĐỌC NHIỀU

Theo Tuổi Trẻ

Bình luận(0)