Sư tử lớn mật săn giết con voi ngay trước mặt mẹ

Sư tử lớn mật săn giết con voi ngay trước mặt mẹ

(Kiến Thức) - Với ưu thế ngoại hình và lực lượng đông đảo, những con voi không có bất cứ biểu hiện lo lắng, run sợ nào. Có thể nói, những con voi khổng lồ hoàn toàn coi thường sư tử, không coi sư tử là mối đe dọa.