Có nên gặp con gái của tình nhân?

Có nên gặp con gái của tình nhân?

Em là người thứ ba, nhưng khi yêu anh, em nghĩ mình không chen vào giữa gia đình họ, bởi thực tế gia đình ấy đâu có tồn tại.