Ngừng miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc

Ngừng miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc

Chính phủ đã quyết định tạm dừng áp dụng chính sách miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc từ 0 giờ ngày 29/2 để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Đồng thời áp dụng cách ly y tế tất...