Khám phá 10 quần đảo hồ lớn nhất thế giới

Khám phá 10 quần đảo hồ lớn nhất thế giới

Đảo hồ (hay quần đảo hồ) là những đảo nằm trong hồ. Chúng là một dạng đảo được hình thành bởi nhiều quá trình như xói mòn, động đất, các hoạt động núi lửa.