Video: Đi thử 'taxi bay' không người lái

Video: Đi thử 'taxi bay' không người lái

Thiết bị không người lái có thể chở được 2 người. Hành khách chỉ cần chọn điểm đến, xác nhận tuyến đường và nhấn nút cất cánh.