Suy dinh dưỡng trẻ em – nỗi lo của mẹ

Suy dinh dưỡng trẻ em – nỗi lo của mẹ

Suy dinh dưỡng (SDD) là tình trạng thiếu hụt năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết làm ảnh huởng đến quá trình sống, hoạt động và tăng trưởng bình thường của trẻ.