Thảm thương cảnh tê giác bị chặt sừng

Thảm thương cảnh tê giác bị chặt sừng

Tê giác Nam Phi đang phải đối mặt với nạn săn bắn trộm lấy sừng vô cùng tàn độc và thê lương, đe dọa nghiêm trọng đến sự sinh tồn của loài.