Nhớ mãi ngày Nam Bộ kháng chiến

Nhớ mãi ngày Nam Bộ kháng chiến

Trong lịch sử hiện đại của dân tộc, ngày 19/12/1946 được xem là ngày Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam. Thế nhưng, trước đó hơn một năm,...

Những bức ảnh về nước ta hơn 100 năm trước

Những bức ảnh về nước ta hơn 100 năm trước

Quang cảnh bên ngoài kinh thành Huế, đội thị vệ làm việc tại cung đình Huế, cầu Bình Lợi, các đào hát ở Sài Gòn - Gia Định, nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn xưa... là tư liệu quý về nước...