Lý do yêu vợ hơn rượu

Lý do yêu vợ hơn rượu

Bỏ rượu không hẳn là anh ta yêu vợ hơn rượu, mà vì nếu bỏ vợ thì không biết lấy đâu ra tiền uống rượu.

Video: Sắp có rượu uống mãi không say

Video: Sắp có rượu uống mãi không say

Những lúc quá chén có lẽ nhiều người sẽ ước rằng, giá mà có loại rượu nào đó uống mãi cũng không say. Đến nay, điều ước đó sắp trở thành sự thực.