Chim săn rắn, bị rắn cuốn chặt mỏ

Chim săn rắn, bị rắn cuốn chặt mỏ

Diệc xanh tưởng sẽ có bữa ăn chóng vánh sau khi tóm được rắn trên bãi cỏ, nhưng rắn ta cuộn thân quanh mỏ khiến nó không thể xơi ngay.