Ảnh khó quên về phụ nữ Hà Nội năm 1973

Ảnh khó quên về phụ nữ Hà Nội năm 1973

Cùng xem lại những hình ảnh mộc mạc và thân thương về phụ nữ Hà Nội năm 1973, thời điểm hòa bình vừa lập lại ở miền Bắc Việt Nam, được ghi lại qua ống kính phóng viên nổi tiếng...

"Quan Thế Âm Bồ tát" là nam hay nữ?

"Quan Thế Âm Bồ tát" là nam hay nữ?

Quan Thế Âm là một vị thần được tôn kính trong Phật giáo. Tuy nhiên, đã có một số tranh cãi về giới tính của người. Một số người tin rằng Quán Thế Âm là nữ, trong khi những người...