Xem phim bất ngờ thấy bố trong danh sách mafia

Xem phim bất ngờ thấy bố trong danh sách mafia

Một thanh niên đã khởi kiện Cơ quan Giám sát Phim ảnh Trung Quốc vì cắt hết cảnh nóng của phim "Sắc giới". Trong khi đó, binh lính Hàn Quốc trốn khỏi doanh trại để xem "Avengers".