Vị vua nào có 142 con, nhiều nhất trong sử Việt?

Vị vua nào có 142 con, nhiều nhất trong sử Việt?

Theo sách sử ghi lại, vị vua này có nhiều con nhất với 142 người, gồm 78 con trai và 64 con gái, trong khi một số vua không có con nối dõi như Lý Nhân Tông, Trần Dụ Tông, Tự Đức.