Nếu không có Mặt trăng điều gì sẽ xảy ra?

Nếu không có Mặt trăng điều gì sẽ xảy ra?

Chúng ta đã quá quen với việc nhìn lên bầu trời đêm và nhìn thấy vệ tinh của Trái đất, nhưng hãy cùng tưởng tượng hành tinh của chúng ta sẽ ra sao nếu không có mặt trăng?