CEO Dược phẩm Tâm Bình – một góc nhìn khác

CEO Dược phẩm Tâm Bình – một góc nhìn khác

“Đau lưng mỏi gối tê tay/ Bà con cô bác mua ngay Tâm Bình” … là những câu thơ dễ nhớ, dễ thuộc mà hẳn nhiều người xem truyền hình đã nghe. Phía sau những vần thơ ấy là cả một câu...

Giữ lửa nghề thuốc gia truyền

Giữ lửa nghề thuốc gia truyền

Ở bất kỳ lĩnh vực nào, mơ ước lớn nhất của người làm nghề là tìm được truyền nhân để truyền thụ những tinh hoa, giá trị cốt lõi của nghề. Và sẽ càng quý hơn khi truyền nhân ấy...