Nhan sắc của minh tinh màn bạc xưa

Nhan sắc của minh tinh màn bạc xưa

Vẻ đẹp và tài năng của các nữ diễn viên điện ảnh miền Nam giai đoạn 1954-1975 được thể hiện trong sách "Người tình không chân dung" (tác giả Lê Hồng Lâm).