Ảnh cực hiếm về tàn quân Pol Pot năm 1988

Ảnh cực hiếm về tàn quân Pol Pot năm 1988

Anlong Veng là nơi ẩn náu của lực lượng Khmer Đỏ cùng thủ lĩnh Pol Pot sau khi bị quân đội Việt Nam đánh bại vào năm 1979. Phải đến năm 1998, nhóm tàn quân Pol Pot ở đây mới từ bỏ...