Fan Android phát hờn với những ứng dụng sau của iOS

Fan Android phát hờn với những ứng dụng sau của iOS

Số lượng ứng dụng trên iOS và Android hiện có lẽ đang ở mức người tám lạng, kẻ nửa cân nhưng mỗi nền tảng lại có những ứng dụng độc quyền khiến đối phương cảm thấy... bực bội vì...