Nảy lửa tranh cãi duy trì hay xóa bỏ tục đâm trâu

Nảy lửa tranh cãi duy trì hay xóa bỏ tục đâm trâu

Tục đâm trâu là nét văn hóa, tín ngưỡng đậm đà bản sắc dân tộc của một số vùng, miền trên cả nước, song những năm qua, nhiều ý kiến cho rằng nên xóa bỏ tập tục này bởi không còn...

Miền Trung sắp đón bão lớn: Khổ chi khổ rứa...!

Miền Trung sắp đón bão lớn: Khổ chi khổ rứa...!

Miền Trung những ngày qua đã xảy ra lũ, lụt nghiêm trọng, làm nhiều người chết, bị thương và mất tích, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và...