Tôi có nên đợi anh ấy ly dị vợ?

Tôi có nên đợi anh ấy ly dị vợ?

Tôi yêu anh được 13 năm rồi. Và đã chờ đợi anh ly dị suốt 6 năm. Giờ đây, dù có khá nhiều người theo đuổi nhưng tôi không sao quên nổi anh.

Chuyện gặp lại vợ cũ

Chuyện gặp lại vợ cũ

Vợ cũ và tôi cùng chung sống trong một thành phố. Tuy ly hôn, nhưng vẫn giữ các mối quan hệ “dây nhợ”.