Sủng phi sống qua 4 đời Hoàng đế là ai?

Sủng phi sống qua 4 đời Hoàng đế là ai?

Một nữ nhân không hề có gia thế hay con cái nhưng bà vẫn có thể sống qua 4 đời Hoàng đế. Đây thật sự là điều rất hiếm trong hậu cung nhà Thanh.