Ảnh khó quên về phụ nữ Hà Nội năm 1973

Ảnh khó quên về phụ nữ Hà Nội năm 1973

Cùng xem lại những hình ảnh mộc mạc và thân thương về phụ nữ Hà Nội năm 1973, thời điểm hòa bình vừa lập lại ở miền Bắc Việt Nam, được ghi lại qua ống kính phóng viên nổi tiếng...