7 công trình bị lãng quên từ thời Liên Xô

7 công trình bị lãng quên từ thời Liên Xô

7 công trình quy mô bị bỏ hoang từ sau khi Liên Xô sụp đổ. Nhiều công trình trong số này với tầm vóc vĩ đại đã trở thành những địa điểm thu hút khách du lịch.