Ấu trùng sán máng xâm nhập qua da

Ấu trùng sán máng xâm nhập qua da

Sán máng là một trong những bệnh ký sinh trùng ở người khá phổ biến, nhất là những người tiếp xúc nước thông qua trồng trọt, đánh cá...