Ngân sách hụt thu ra sao khi giảm 50% phí trước bạ ôtô?

Khoản thu lệ phí trước bạ ôtô hiện đạt gần 30 nghìn tỷ/năm, chiếm khoảng 70% tổng nguồn thu từ tất cả các loại lệ phí trước bạ vào ngân sách. Tuy nhiên, nó sẽ giảm tới gần 4 nghìn tỷ đồng sau khi giảm 50% phí trước bạ.

Video: Bao giờ giảm lệ phí trước bạ xe ôtô (Nguồn VTV).
Mới đây, Bộ Tư pháp công bố tờ trình của Bộ Tài chính gửi Chính phủ về dự thảo Nghị định mức thu lệ phí trước bạ ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đến hết năm 2020 (gọi tắt là Nghị định giảm lệ phí trước bạ). Tờ trình này có nêu thống kê về số thu ngân sách hàng năm từ khoản lệ phí trước bạ ôtô.
Theo Bộ Tài chính, trong 3 năm gần đây, tổng số thu lệ phí trước bạ đối với ôtô lần lượt là 19.049 tỷ đồng (2017), 22.593 tỷ đồng (2018) và 29.989 tỷ đồng (2019), tăng dần qua các năm và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn thu tất cả các loại lệ phí trước bạ.
Ngan sach hut thu ra sao khi giam 50% phi truoc ba oto?
 Theo Bộ Tài chính, trong 3 năm gần đây, tổng số thu lệ phí trước bạ đối với ôtô lần lượt là 19.049 tỷ đồng (2017), 22.593 tỷ đồng (2018) và 29.989 tỷ đồng (2019).
Cụ thể, năm 2017 lệ phí trước bạ ôtô chiếm 69%; năm 2018 chiếm 69,7%; năm 2019 chiếm 74,6% tổng nguồn thu lệ phí trước bạ. Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước thì khoản thu lệ phí trước bạ thuộc ngân sách địa phương.
Theo đánh giá sơ bộ của Bộ Tài chính thì việc giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe sản xuất trong nước sẽ làm hụt nguồn thu ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2020, ước tính khoảng 3.700 tỷ đồng.
Nghị định giảm 50% phí trước bạ ôtô ra đời từ Nghị quyết số 84 của Chính phủ về việc các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Ngan sach hut thu ra sao khi giam 50% phi truoc ba oto?-Hinh-2
 Theo đánh giá sơ bộ của Bộ Tài chính thì việc giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe sản xuất trong nước sẽ làm hụt nguồn thu ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2020 khoảng 3.700 tỷ đồng.
Bộ Tài chính đã nghiên cứu xây dựng dự án Nghị định theo trình tự thủ tục rút gọn. Dự thảo Nghị định đã được gửi lấy ý kiến Bộ ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức cá nhân.
Đồng thời, dự thảo đã được gửi lấy ý kiến Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương để đánh giá tính tương thích với các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên.
Thảo Nguyễn (TH)

>> xem thêm

Bình luận(0)