''Quả báo'' dành cho trùm phát xít Mussolini, kẻ kết thân với Hitler

''Quả báo'' dành cho trùm phát xít Mussolini, kẻ kết thân với Hitler

(Kiến Thức) - Trong Thế chiến II, trùm phát xít Mussolini của Italy là đồng minh thân cận với trùm phát xít Hitler của Đức. Mussolini cùng Hitler gây ra hàng loạt tội ác chống lại nhân loại. Đến cuối cùng, Mussolini nhận lấy ''quả báo'' vì những tội ác tày trời đã gây ra.