Sự thật cực sốc số phận thi hài của trùm phát xít Hitler

Sự thật cực sốc số phận thi hài của trùm phát xít Hitler

(Kiến Thức) - Theo các tài liệu chính thức, trùm phát xít Adolf Hitler tự sát và uống thuốc độc trong hầm ngầm tại Berlin, Đức ngày 30/4/1945. Hồng quân Liên Xô phát hiện thi thể Hitler. Số phận thi hài của nhà độc tài này khiến nhiều người tò mò.

Top cao nhân bí hiểm trong Tam Quốc diễn nghĩa

Top cao nhân bí hiểm trong Tam Quốc diễn nghĩa

(Kiến Thức) - Ngoài Tào Tháo, Lưu Bị, Tam Quốc diễn nghĩa còn sở hữu một số cao nhân vô cùng tài năng. Thậm chí, có người có những đóng góp lớn vào chiến thắng của Tào Tháo nhưng...