Giải mật cực sốc: Trùm phát xít Hitler là người song tính?

Giải mật cực sốc: Trùm phát xít Hitler là người song tính?

(Kiến Thức) - Theo một báo cáo được giải mật của CIA, trùm phát xít Hitler vừa là người đồng tính vừa là người dị tính. Theo đó, nhà độc tài Đức quốc xã "bị cuốn hút tình dục" bởi cấp phó của mình là Rudolf Hess.