Lạ kỳ vị Tổng thống tuổi Hợi chưa từng tốt nghiệp đại học

Lạ kỳ vị Tổng thống tuổi Hợi chưa từng tốt nghiệp đại học

(Kiến Thức) - Sinh năm Đinh Hợi 1767, Andrew Jackson nổi tiếng lịch sử là Tổng thống Mỹ chưa từng tốt nghiệp đại học. Dưới thời Tổng thống Jackson, lần đầu tiên và duy nhất nước Mỹ không có khoản nợ nước ngoài.

Top cao nhân bí hiểm trong Tam Quốc diễn nghĩa

Top cao nhân bí hiểm trong Tam Quốc diễn nghĩa

(Kiến Thức) - Ngoài Tào Tháo, Lưu Bị, Tam Quốc diễn nghĩa còn sở hữu một số cao nhân vô cùng tài năng. Thậm chí, có người có những đóng góp lớn vào chiến thắng của Tào Tháo nhưng...