Những câu nói hay về duyên số - duyên nợ!

Những câu nói hay về duyên số - duyên nợ!

Bạn đã từng hạnh phúc cho rằng mình gặp đúng người rồi tan vỡ? Bạn có đang là người bị phản bội? Chớ vội than thân trách phận, khóc lóc, chìm trong những cơn say mà hãy tĩnh tâm...