Đạo lý "ngàn vàng" giúp gia đình yên ấm

Đạo lý "ngàn vàng" giúp gia đình yên ấm

Theo đạo Phật, vợ chồng là do duyên số, có mang nghiệp, mang nợ với nhau, chứ không hề tự nhiên mà lấy nhau được. Do đó, hãy làm những điều này để gia đình êm ấm, vợ chồng trăm...