10 đặc điểm nhận dạng của kẻ tiếu nhân

10 đặc điểm nhận dạng của kẻ tiếu nhân

Gặp gỡ nhìn nhận được quý nhân đã khó, nhận diện được kẻ tiểu nhân lại càng khó hơn. Vì vậy, hãy chú ý các đặc điểm sau để phòng ngừa và tránh xa những kẻ xấu.