Lời dạy gây chấn động dư luận: Chúc con bất hạnh

Lời dạy gây chấn động dư luận: Chúc con bất hạnh

Đời người vốn có rất nhiều nỗi khổ, khi bạn thấy “học hành rất khổ”, “làm việc rất khổ”, “cuộc đời rất khổ”…, thì xin chúc mừng, bạn đã trưởng thành hơn rất nhiều người.