Tin vào “đất sạch”, ăn rau bẩn

Tin vào “đất sạch”, ăn rau bẩn

(Kiến Thức) - Nhiều người vẫn nghĩ rằng chỉ cần mua được "đất sạch", không phun thuốc trừ sâu là có rau sạch. Tuy nhiên, quan niệm này thiếu cơ sở khoa học.