Chuyện ấy có thể gây vô sinh

Chuyện ấy có thể gây vô sinh

Thói quen trong chuyện ấy gây hại thậm chí vô sinh cho cả hai nhiều người mắc mà chẳng ngờ - là nam hay nữ cũng cần biết để tránh.