Chính phủ tạo điều kiện cho việc sản xuất và lắp ráp ôtô

(Kiến Thức) - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng về việc thực hiện Nghị định 116/2017/NĐ-CP quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô tại Việt Nam.

Video: Hội nghị về Nghị định 116 (Nguồn VTV)
Cụ thể, Phó Thủ tướng Trinh Đình Dũng nêu rõ việc cần khẩn trương sửa đổi, ban hành Thông tư hướng dẫn khoản 1 Điều 6 của Nghị định 116 quy định về quản lý chất lượng ôtô sản xuất lắp ráp, đảm bảo ban hành trong tháng 10/2018 để các doanh nghiệp có đủ thời gian thực hiện sản xuất ôtô theo quy định mới. Nội dung quy định phải phù hợp với thực tiễn, đơn giản hóa các điều kiện cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất trong nước phát triển.
 Chính phủ tạo điều kiện cho việc sản xuất và lắp ráp ôtô.
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và Bộ Tài chính duy trì đoàn công tác liên ngành đến làm việc với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô để nắm bắt, hướng dẫn doanh nghiệp, xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền. Trong trường hợp nếu các vướng mắc vượt quá thẩm quyền, các bộ phải kịp thời đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Cũng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ GTVT tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công thương làm việc với một số doanh nghiệp nhập khẩu ôtô để thống nhất chuẩn hóa tối giản thông tin, dữ liệu thuộc hồ sơ đăng ký nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý nhà nước.
Ngoài ra, Chính phủ cũng đồng ý bổ sung dây chuyền kiểm tra, thử nghiệm an toàn và môi trường nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của Nghị định 116/2017.
Chính phủ cũng yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của Nghị định 116.
Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan để kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc xuất xứ và tỷ lệ nội địa hóa của ôtô trong nội khối ASEAN khi nhập khẩu vào Việt Nam để được hưởng ưu đãi về thuế theo cam kết. Tiếp đến, cần xem xét, hướng dẫn, xử lý từng trường hợp cụ thể đối với vấn đề về đường thử theo chỉ đạo tại Thông báo số 80/TB-VPCP ngày 9/6/2018 của Văn phòng Chính phủ.
Yêu cầu Bộ Công thương, Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT tiếp tục duy trì đoàn công tác liên ngành để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ôtô thực hiện nghiêm Nghị định 116, chủ động xử lý các vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp theo thẩm quyền. Nếu các vấn đề vượt tẩm quyền thì cần đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Thảo Nguyễn

>> xem thêm

Bình luận(0)