Vicem Bao bì Bỉm Sơn ước lãi gần 6 tỷ trong 9 tháng

Vicem Bao bì Bỉm Sơn ước thực hiện được 64% kế hoạch doanh thu và 82% kế hoạch lợi nhuận trong 9 tháng năn 2020.

Tại cuộc họp ngày 21/9, HĐQT CTCP Vicem Bao bì Bỉm Sơn (BPC) đã thông qua kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp thu được trong quý 3 đồng thời đặt kế hoạch cho quý kinh doanh sắp tới.

Về tình hình trong quý 3, Vicem Bao bì Bỉm Sơn ước đạt 55 tỷ đồng doanh thu, giảm 17% so cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế ước đạt 1,1 tỷ đồng, giảm 27% so cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ước đạt 183 tỷ đồng doanh thu, giảm 11% so cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế ước đạt 5,7 tỷ đồng, tăng 64%. So với kế hoạch đề ra, Vicem Bao bì Bỉm Sơn đã thực hiện được 64% kế hoạch doanh thu và 82% kế hoạch lợi nhuận.

Vicem Bao bi Bim Son uoc lai gan 6 ty trong 9 thang
 Nguồn: BPC.

Bên cạnh đó, HĐQT Công ty cũng nhất trí đề ra mục tiêu sản xuất kinh doanh quý 4 với doanh thu dự kiến 77 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1,5 tỷ đồng. Qua đó, lũy kế cả năm, BPC ước doanh thu đạt 260 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7,2 tỷ đồng.

Đồng thời, BPC xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với chỉ tiêu sản xuất – tiêu thụ 53 tỷ đồng, doanh thu dự kiến đạt 273,9 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 7,8 tỷ đồng.

Về việc xây dựng kế hoạch cụ thể, Công ty giao cho Ban điều hành xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, thỏa thuận với VICEM trước khi trình HĐQT phê duyệt.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)