Sacombank “phớt lờ” quyền lợi cổ đông?

Việc cổ đông Sacombank phải “nhịn” cổ tức để tái cơ cấu, xử lý các tồn đọng tài chính đã diễn ra trong nhiều năm. Năm 2018 khi hoạt động kinh doanh nhiều khởi sắc thì ngân hàng vẫn tiếp tục không chia cổ tức nhưng sẽ chi thưởng cho nhân viên.

Sacombank “phot lo” quyen loi co dong?
 
Ngày 26/4 tới, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã: STB) sẽ tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2019 nhằm thông qua các tờ trình quan trọng.
Năm 2018 vừa qua, các chỉ tiêu tài chính trọng yếu năm 2018 của ngân hàng đều tăng trưởng so với năm 2017, đã hoàn thành 4/6 chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do ĐHĐCĐ giao. Đáng chú ý nhất là lợi nhuận trước thuế của Sacombank tăng trên 50% so với năm 2017, mang về hơn 2.247 tỷ đồng.
Về nợ xấu, năm 2018, Sacombank đã thu hồi được 9.513 tỷ đồng nợ xấu (lượng thuộc đề án tái cơ cấu là 7.511 tỷ đồng); lũy kế từ khi triển khai đề án, Sacombank đã thu được 26.068 tỷ đồng nợ xấu (thuộc đề án là 19.978 tỷ đồng).
Cũng trong năm 2018, ngân hàng này đã thu hồi được 2.191 tỷ đồng lãi dự thu và tài sản nhận cấn trừ; lũy kế từ khi triển khai đề án, thu được 5.268 tỷ đồng.
Năm qua, Sacombank đã trích lập và phân bổ 1.405 tỷ đồng tài sản tồn đọng sau sáp nhập; lũy kế từ khi triển khai đề án là 1.970 tỷ đồng, hoàn thành 174% kế hoạch theo tiến độ.
Dù vậy, Sacombank vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, tồn tại cần tập trung xử lý như: giá trị tài sản có không sinh lời còn lớn, quá trình thu hồi, xử lý tài sản thế chấp cần có thời gian dài và phụ thuộc nhiều vào diễn biến thị trường bất động sản; tín dụng tăng trưởng trong giới hạn cho phép nên khó tăng thu nhập để có thể xử lý nhanh các khoản tồn đọng.
Cũng theo tài liệu họp ĐHĐCĐ, Sacombank đã không chia cổ tức cho cổ đông kể từ khi sáp nhập đến nay, do phải tập trung tái cơ cấu, xử lý các tồn đọng tài chính, dẫn đến tạo tâm lý không hài lòng đối với phần lớn các cổ đông.
Theo tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018, cổ đông của Sacombank sẽ tiếp tục "trắng" cổ tức trong năm nay do phải tập trung vào tái cơ cấu.
Trong khi đó, ngân hàng sẽ trình ĐHCĐ về việc trích 20% phần vượt lợi nhuận kế hoạch của năm 2018 để thưởng cho cán bộ nhân viên toàn hệ thống. Số tiền thưởng ước tính là 82 tỷ đồng.
Tuy nhiên, tài liệu ĐHĐCĐ đề cập “Sacombank chỉ được thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo Đề án tái cơ cấu đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt (lộ trình đến năm 2025)”. HĐQT ngân hàng đang xin ý kiến NHNN chấp thuận cho phép chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại, đảm bảo trích lập dự phòng nợ xấu đúng theo đề án tái cơ cấu, song hiện vẫn chưa được phản hồi từ cơ quan này.
Theo tài liệu công bố, Sacombank đặt kế hoạch kinh doanh trong năm 2019 tăng trưởng khá cao với tổng tài sản đạt 455.500 tỷ đồng, tăng tối thiểu 12%. Tổng nguồn huy động vốn đạt 423.500 tỷ đồng, tăng trên 14%; trong đó huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 418.600 tỷ đồng, tăng 17%.
Dư nợ tín dụng dự kiến tăng 16% lên mức 298.100 tỷ đồng, trong đó, cho vay khách hàng đạt 297.600 đồng và nợ xấu kiểm soát dưới 2%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến sẽ tăng trưởng 18%, đạt 2.650 tỷ đồng.
Theo Anh Minh/Thuonggiaonline

>> xem thêm

Bình luận(0)