Landmark Holding lỗ hơn 8 tỷ đồng do đâu?

(Kiến Thức) - CTCP Landmark Holding (HoSE: LMH) ghi nhận doanh thu trong quý 1 giảm 87% về còn 49 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm 84% chỉ còn 3 tỷ đồng.
 

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính lại tăng mạnh 78% so với cùng kỳ nhưng cũng chỉ ở mức hơn 481 triệu đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng đến 70% thì chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 37% và 57%. Trong đó, chi phí cho nhân viên lên đến 1.712 tỷ đồng, chiếm 53% tổng chi phí quản lý doanh nghiệp.

Doanh thu không đủ bù đắp chi phí dẫn đến Công ty báo lỗ trong quý 1/2020 hơn 8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn có lãi.

Nguyên nhân thua lỗ là do Landmark Holding đã ngừng hoàn toàn hoạt động kinh doanh xăng dầu và do ảnh hưởng của COVID-19 dẫn tới sắp xếp cho lao động nghỉ việc hoặc làm tại nhà nên hầu như không kinh doanh trong quý 1.

Landmark Holding lo hon 8 ty dong do dau?
 LMH tiếp tục lỗ 8 tỷ trong quý 1.

Tại ngày 31/3, Landmark Holding có tổng tài sản 651 tỷ đồng, trong đó phần lớn là các khoản phải thu ngắn hạn có giá trị 409 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 63%.

Công ty ghi nhận khoản vay nợ tài chính ngắn hạn và dài hạn gần 147 tỷ đồng. Lỗ luỹ kế tại ngày 31/3 là 22 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty tại ngày cuối quý 1 giảm đến 65% so với đầu năm, xuống mức 25 tỷ đồng.

Trong năm 2019, kết quả kinh doanh của Landmark Holding đổ đèo khi doanh thu giảm phân nửa còn 1.544 tỷ đồng và lỗ hơn 27 tỷ đồng so với mức lãi 20 tỷ của cùng kỳ. Ngoài ra kiểm toán cũng không cho ý kiến kiểm toán trên báo cáo này do không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp.

Do vậy, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) đã yêu cầu Landmark Holding giải trình về nguyên nhân dẫn đến việc báo cáo kiểm toán bị từ chối đưa ra ý kiến. Cũng theo quy định, cổ phiếu LMH đã thuộc diện hủy niêm yết bắt buộc.

Hiện tại thị giá LMH có giá chỉ hơn 1.000 đồng/cp, mất 90% giá trị kể từ khi niêm yết.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)