Hai cổ đông lớn của VSE và HJS bị phạt

Thêm một cá nhân và một tổ chức bị UBCKNN xử phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo xử phạt một tổ chức là CTCP Blue Point do công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết. Số tiền Blue Point bị xử phạt là 30 triệu đồng.
Thông tin công bố, ngày 8/3, Blue Point - cổ đông lớn của CTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam (VSE) đã bán 27.500 cổ phiếu VSE dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch thay đổi vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VSE (giảm từ ngưỡng 11% xuống ngưỡng 10%).
Hai co dong lon cua VSE va HJS bi phat
 Thêm nhiều cổ đông bị xử phạt.
Ngày 17/3, Blue Point bán 87.500 cổ phiếu VSE dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch thay đổi vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VSE (giảm từ ngưỡng 10% xuống ngưỡng 9%).
Ngày 14/4/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) nhận được các công bố thông tin khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của CTCP Blue Point.
Bên cạnh đó, UBCKNN cũng xử phạt một cá nhân bị xử phạt 30 triệu đồng là bà Trịnh Thị Thúy do công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.
Ngày 23/4/2020, bà Trịnh Thị Thúy mua 1.060.000 cổ phiếu HJS của CTCP Thủy điện Nậm Mu (HJS), dẫn đến số lượng (tỷ lệ) sở hữu cổ phiếu của bà Trịnh Thị Thúy tăng từ 0 cổ phiếu HJS (0%) lên 1.060.000 cổ phiếu HJS (5,05%), trở thành cổ đông lớn của Thủy điện Nậm Mu.
Tuy nhiên, đến ngày 29/5/2020, HNX mới nhận được công bố thông tin khi trở thành cổ đông lớn của bà Trịnh Thị Thúy.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)