Hạ tầng Vĩnh Phúc bán hơn 1 triệu cổ phiếu quỹ với giá bằng 1/2 thị giá

(Kiến Thức) - Nhằm tăng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và bổ sung vốn kinh doanh, Hạ tầng Vĩnh Phúc sẽ bán ra gần hết số cổ phiếu quỹ.

HĐQT CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) vừa công bố Nghị quyết thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:6, tương ứng với việc bán ra hơn 1 triệu cp quỹ.

Giá bán cổ phiếu là 25.000 đồng/cp, thấp hơn phân nửa so với thị giá ngày 1/10. Như vậy ước tính Công ty sẽ thu về khoảng 25,5 tỷ đồng nếu bán ra thành công số cổ phiếu trên.

Chủ trương bán cổ phiếu quỹ đã được ĐHĐCĐ chấp thuận. Mục đích bán ra là nhằm tăng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và bổ sung vốn kinh doanh.

Ha tang Vinh Phuc ban hon 1 trieu co phieu quy voi gia bang 1/2 thi gia
 

Hiện tại Hạ tầng Vĩnh Phúc đang có tổng cộng 1,35 triệu cổ phiếu quỹ với giá trị ghi nhận trên BCTC quý 3/2020 (tính đến 30/6/2020) là gần 18,64 tỷ đồng, tương ứng giá vốn bình quân mỗi cổ phiếu quỹ là 13.833 đồng/cổ phiếu. 

Được biết, đầu năm 2020, Hạ tầng Vĩnh Phúc từng dùng 300.000 cổ phiếu quỹ để phát hành cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Trong 9 tháng đầu năm tài chính (niên độ 2019-2020), Hạ tầng Vĩnh Phúc ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 183 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế cũng gấp đôi lên hơn 153 tỷ đồng, vượt 12% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)