Chứng khoán Bảo Minh bị phạt và truy thu thuế gần 4,5 tỷ đồng

Tổng số tiến truy thu, tiền chậm nộp và tiền phạt dành cho Chứng khoán Bảo Minh là gần 4,5 tỷ đồng.
 

Cục Thuế TP.HCM vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Chứng khoán Bảo Minh (UPCoM: BMS) cho kỳ thanh tra thuế niên độ 2012 đến 2015. 

Theo đó, Chứng khoán Bảo Minh bị phạt tiền 110 triệu đồng do hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Ngoài ra, Công ty còn bị truy thu gần 3,7 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và bị thu gần 668 triệu đồng tiền chậm nộp thuế. Số tiền chậm nộp được tính đến ngày 9/3, doanh nghiệp sẽ phải tự tính và nộp tiền chậm nộp thuế kể từ ngày 10/3.

Như vậy, tổng số tiền mà Chứng khoán Bảo Minh phải nộp gần 4,5 tỷ đồng.

Trước đó, trong tháng 9/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Chứng khoán Bảo Minh.

Theo đó, BMSC bị phạt 100 triệu đồng do cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định. 

Cụ thể, tại một số thời điểm trong năm 2018, công ty đã cho một số khách hàng đặt lệnh giao dịch mua cổ phiếu khi số dư tiền trên tài khoản của khách hàng không có đủ 100% tiền theo quy định.

Chung khoan Bao Minh bi phat va truy thu thue gan 4,5 ty dong
 Chứng khoán Bảo Minh vừa bị phạt và truy thu thuế.

Bên cạnh đó, BMSC bị phạt tiếp 250 triệu đồng do cung cấp dịch vụ tài chính khi chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019, công ty đã ký kết hợp đồng thu mua cổ phiếu chưa niêm yết với 3 khách hàng. Theo đó, phương thức thực hiện được quy định trong hợp đồng đã ký kết như sau: Công ty sẽ chuyển tiền cho khách hàng để thực hiện mua cổ phiếu chưa niêm yết trong khoảng thời gian nhất định.

Trong khoảng thời gian ký kết, đối tác không thực hiện mua chứng khoán/chuyển quyền sở hữu chứng khoán thì đối tác sẽ phải trả lại cho công ty tiền gốc và lãi phạt. Việc công ty thực hiện ký kết hợp đồng thu mua cổ phiếu chưa niêm yết cho đến nay vẫn chưa có quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Chứng khoán Bảo Minh (gọi tắt là BMSC) được sáng lập bởi Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh – Tổ chức Bảo hiểm và đầu tư Tài chính hàng đầu tại Việt Nam.

Công ty có vốn điều lệ hiện tại là 500 tỷ đồng, được phép thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh gồm: Môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư, tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Trong năm 2019, doanh thu hoạt động của Chứng khoán Bảo Minh đạt 251 tỷ đồng, giảm 23% so năm trước, doanh thu tài chính đạt 191 tỷ đồng, giảm 34%. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 53 tỷ đồng, tăng 65%.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)