Bộ Tài chính lý giải về thông tin Bộ có đến 181 Cục trưởng

(Kiến Thức) - Bộ Tài chính khẳng định, tính đến thời điểm hiện nay, tại Cơ quan Bộ Tài chính có 7 Cục trưởng…

Thông tin về việc Bộ Tài Chính có đến 181 Cục trưởng đang thu hút sự chú ý của dư luận. Chiều ngày 1/12, Bộ Tài chính đã chính thức có thông cáo báo chí về vụ việc gửi đến các cơ quan báo chí.
Theo đó, Bộ Tài chính cho biết, với quy mô và lĩnh vực quản lý rộng lớn nêu trên, cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Tài chính có 20 Vụ, Cục chuyên môn và một số đơn vị sự nghiệp. Tính đến thời điểm hiện nay, tại Cơ quan Bộ Tài chính có 7 Cục trưởng.
Ngoài ra, Bộ Tài chính còn có 5 Tổng cục và tương đương trực thuộc (gồm Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).
 Trụ sở Bộ Tài chính. Ảnh: Bộ Tài chính.
Trong 5 Tổng cục và tương đương nêu trên có 4 Tổng cục được tổ chức theo ngành dọc từ Trung ương đến cấp huyện theo địa giới hành chính (Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế), theo khu vực (Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước).
Tổng số có có 183 Cục tại các địa phương gồm: 63 Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố, 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố, 35 Cục Hải quan khu vực, 22 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực.
Để quản lý và điều hành hoạt động của một đơn vị đầu mối trên cần phải bổ nhiệm 1 cấp trưởng đơn vị đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ Tài chính.
Theo giải thích trên, có thể lý giải con số 181 Cục trưởng mà báo chí đưa tại Bộ Tài Chính là gồm cả các cục trưởng các cục hải quan, cục thuế, cục dự trữ nhà nước... ở địa phương. Còn tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính ở Hà Nội chỉ có 7 Cục trưởng.
Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính thì “Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tài chính- ngân sách (bao gồm: ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể, tài sản công theo quy định của pháp luật); hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật”.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)