Bất động sản An Gia lãi ít, nợ phải trả tăng thêm 232 tỷ trong quý I

(Kiến Thức) - CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) công bố báo cáo tài chính quý 1/2020 với doanh thu tăng mạnh nhưng lãi ròng thu về khá khiêm tốn.

Cụ thể, AGG ghi nhận doanh thu gần 43 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ. Nguồn doanh thu phần lớn đến từ dịch vụ tư vấn môi giới và tiếp thị. Chi phí tài chính ghi nhận 9 tỷ đồng, chi phí quản ý doanh nghiệp ghi nhận 18 tỷ đồng đã bào mòn gần hết lợi nhuận gộp 23 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty ghi nhận thêm khoản lãi liên doanh liên kết gần 3 tỷ đồng nên lãi ròng trong kỳ đạt 735 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ ròng gần 11 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của An Gia đạt 5.631 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại hàng tồn kho (2.790 tỷ đồng) và phải thu ngắn hạn (1.094 tỷ đồng).

Trong đó, An Gia có 4 dự án bất động sản dở dang gồm: River Panorama 1 (891 tỷ đồng), River Panorama 2 (885 tỷ đồng), Sky 89 (736 tỷ đồng) và Signial (251 tỷ đồng).

Bat dong san An Gia lai it, no phai tra tang them 232 ty trong quy I
 Dự án Sky 89 của An Gia.

Cũng tại cuối quý 1, nợ phải trả của An Gia tăng thêm 232 tỷ đồng so với đầu năm, ghi nhận gần 4.177 tỷ đồng. Trong đó, người mua trả tiền trước ngắn hạn chiếm 1.895 tỷ đồng; nợ vay tài chính ngắn và dài hạn ghi nhận mức 1.184 tỷ đồng, tăng 78 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong quý 1, Bất động sản An Gia ghi nhận âm dòng tiền 151 tỷ đồng, để bù đắp dòng tiền thiếu hụt từ hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải vay 74 tỷ đồng bên ngoài và thu hẹp hoạt động đầu tư.

Cổ phiếu AGG chính thức chào sàn HoSE ngày 9/1/2020. Trong buổi Roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư, Bất động sản An Gia chia sẽ mục tiêu năm 2020 với doanh thu 2.600 tỷ đồng, lãi ròng đạt 450 tỷ đồng, như vậy so có thể thấy so với thực hiện quý 1 thì kế hoạch đang khá xa vời.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)